Đêm 23/11/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre phối hợp Hội Di sản Văn hóa tỉnh Bến Tre tổ chức hoạt động Kỷ niệm 78 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2023); kỷ niệm 18 năm Ngày Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định lấy ngày 23 tháng 11 là "Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam" (2005-2023) và đưa vào sử dụng công trình chiếu sáng nghệ thuật Bảo tàng Bến Tre - di tích quốc gia "Nơi ở và hoạt động của Đại tá Phạm Ngọc Thảo".

       Đến dự họp mặt có bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre; bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre; ông Trần Công Ngữ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre; ông Nguyễn Quang Trị, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh Bến Tre; ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Điện Quang cùng Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre; tập thể Bảo tàng Bến Tre và các tổ chức, cá nhân đến tham dự.

       Họp mặt kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam gồm nhiều hoạt động phong phú nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản Văn hóa. Tổ chức chương trình văn nghệ: hát sắc bùa Phú Lễ, nói thơ Vân Tiên, đờn ca tài tử; diễn văn kỷ niệm Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam 23/11 của Chủ tịch Hội di sản Văn hóa tỉnh; lãnh đạo bảo tàng báo cáo về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Văn hoá tỉnh năm 2023; đại diện tập đoàn Điện Quang báo cáo kết quả thực hiện công trình chiếu sáng nghệ thuật tại di tích quốc gia “Nơi ở và hoạt động của Đại tá Phạm Ngọc Thảo”; phát biểu của lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh; trao bằng khen của UBND tỉnh cho Tập đoàn Điện Quang; trao giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 03 cá nhân đã hiến tặng hiện vật có giá trị lịch sử - văn hoá cho Bảo tàng Bến Tre; công bố quyết định và trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Di sản Văn hoá Việt Nam” năm 2023 cho 10 cá nhân. 

       Theo ông Nguyễn Quang Trị, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh Bến Tre chia sẻ: “…Mười tám năm qua, thực hiện Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan, đơn vị chức năng tỉnh nhà đã có những hoạt động thiết thực, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phù hợp với Luật Di sản Văn hóa. Các giá trị di sản văn hóa không chỉ được bảo lưu trong đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu tâm lý và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, mà còn góp phần quan trọng trong việc đưa di sản văn hóa về với đời sống cộng đồng, xã hội, vào nhà trường một cách thiết thực và đạt hiệu quả đáng khích lệ…”.

                                                                 

                                                           

   Ông Nguyễn Quang Trị, Chủ tịch Hội DSVH tỉnh đọc diễn văn kỷ niệm 78 năm ngày di sản văn hoá Việt Nam. Ảnh: Trần Đức Huy

                                                            

    Ông Nguyễn Quang Trị, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh Bến Tre và ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Di sản Văn hoá Việt Nam. Ảnh: Trần Đức Huy

                                                            

       Lãnh đạo tỉnh Bến Tre và đại biểu thực hiện Nghi thức bấm nút hoàn thành công trình chiếu sáng nghệ thuật tại Bảo tàng Bến Tre. Ảnh Trần Đức Huy

       Di sản Văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của dân tộc, là động lực để thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Những giá trị di sản văn hóa đó không chỉ góp phần hình thành nhân cách, lối sống, phẩm chất đạo đức, tạo sức đề kháng chống lại sự xâm thực, là sản phẩm vật chất, tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học cần bảo tồn và phát huy để góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.