Tháng 01/1959, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội nghị đã quyết định cho phép lực lượng miền Nam sử dụng bạo lực để đánh đổ chính quyền Mỹ - Diệm. Tháng 12/1959, Liên Tỉnh ủy miền Trung Nam Bộ họp tại căn cứ Tam Thường (Hồng Ngự - Kiến Phong). Đồng chí Nguyễn Thị Định (Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) được cử đi dự Hội nghị.

             Ngày 01/01/1960, Hội nghị cán bộ phía Cù lao Minh của tỉnh Bến Tre được triệu tập dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Định. Sau khi phân tích, đánh giá, so sánh lực lượng, Hội nghị đi đến quyết định phát động tuần lễ đồng loạt nổi dậy từ ngày 17/01/1960 đến ngày 25/01/1960. Đúng kế hoạch ngày 17/01/1960, nhân dân xã Định Thủy đã đồng loạt nổi dậy và giành thắng lợi. Từ đó, phong trào tiếp tục lan rộng sang xã Bình Khánh, xã Phước Hiệp – huyện Mỏ Cày, góp phần cổ vũ và mở màn cho phong trào đồng khởi chung trong toàn tỉnh và khắp miền Nam. Ngày 24/9/1960, Tỉnh ủy Bến Tre phát động đồng khởi đợt 2 theo sự chỉ đạo của Liên Tỉnh ủy trong thời gian từ 15 đến 20 ngày. Đồng khởi đợt 2 mở ra với quy mô toàn tỉnh, giành thắng lợi vẻ vang.

             Thắng lợi to lớn của cao trào đồng khởi Bến Tre và miền Nam đưa đến việc thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam vào ngày 20/12/1960 tạo bước ngoặc đưa cách mạng miền Nam sang giai đoạn mới, đánh địch với phương châm “hai chân ba mũi”.

            Sau ngày 30/4/1975, Bến Tre cùng với cả nước khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến lên xây dựng quê hương đất nước, trong bối cảnh, tình hình đầy khó khăn. Trải qua hơn sáu thập kỷ, khí thế “Đồng Khởi” năm xưa vẫn luôn tiếp nối truyền thống với một khí thế mới, một tinh thần “Đồng Khởi mới”, thể hiện qua sự ra đời của Nghị Quyết số 07, ngày 05/12/1997 là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy lùi nghèo nàn và lạc hậu. Một Nghị quyết quan trọng, mang đặc điểm sáng tạo là sự cụ thể hóa đường lối đổi mới toàn diện của tỉnh, tạo tiền đề cho công cuộc “Đồng Khởi mới” sau này, là mục tiêu cho mọi hành động, ý chí tiến tới xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng văn minh, giàu đẹp, dân chủ và tiến bộ.

              24 năm qua với tinh thần tiến công, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đang từng bước đổi mới “thay da đổi thịt” đồng lòng nhất trí, trên dưới một lòng khát vọng đưa Bến Tre trở thành tỉnh phát triển trong khu vực. Năm 2021, thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong điều kiện tỉnh nhà gặp rất nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, đặc biệt là dịch Covid-19 bùng phát nhưng với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo”, đẩy mạnh thi đua “Đồng khởi mới”, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Bến Tre đã nỗ lực vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19, khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh và đạt nhiều kết quả quan trọng, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; kinh tế tỉnh nhà có sự phục hồi, tăng trưởng dương, thu ngân sách nhà nước đạt 5,7 ngàn tỷ đồng, đạt 115,1% dự toán Trung ương giao và đạt 108,9% dự toán địa phương phấn đấu; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 19.036 tỷ đồng, tăng so với năm 2020; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt trên 90% kế hoạch; 11 công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI được tập trung triển khai khẩn trương. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh của tỉnh tiếp tục được giữ vững; quan hệ đối ngoại được mở rộng. Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân tạo nên khí thế Đồng Khởi mới, vươn lên tầm cao mới.

                                             

                     Các cá nhân được tuyên dương "Công dân đồng Khởi tiêu biểu", "Công dân Đồng Khởi danh dự". Ảnh: Hữu Hiệp


                 Tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan quan tâm làm tốt hơn công tác thi đua - khen thưởng; nghiên cứu xây dựng và trao tặng danh hiệu khen thưởng đặc biệt của tỉnh để nhằm ghi nhận, tôn vinh kịp thời các nhân tố tích cực, có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Bến Tre trong giai đoạn cách mạng mới.

                 Qua 2 năm thực hiện đến nay Tỉnh đã tôn vinh và trao tặng Danh hiệu Công dân Đồng Khởi tiêu biểu và Công dân Đồng Khởi danh dự cho 19 cá nhân trong và ngoài tỉnh đã có những đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường - thích ứng biến đổi khí hậu, quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội, đối ngoại…. là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

                 Trong không khí chào đón Xuân Nhâm Dần năm 2022 sắp đến, xác định Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” của Bến Tre là phong trào thi đua đặc biệt, với nội dung - phương thức và kết quả phải thật sự nổi trội (hơn mức bình thường), nên các ngành, các cấp trong tỉnh đã và đang tuyên truyền, quán triệt một cách rộng khắp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân: Hiểu đúng - Nhận thức sâu - Đồng thuận cao - Tích cực hưởng ứng thực hiện đồng bộ, đồng loạt trong triển khai, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng, và liên tục. Gắn chặt tình đoàn kết; phát huy ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Kỳ vọng rằng năm 2022 với định hướng đúng, quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo và có phương pháp, cách thực phù hợp, Bến Tre sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa phát huy tốt phong trào Thi đua Đồng khởi mới, góp phần tạo nên diện mạo mới cho quê hương Bến Tre Đồng khởi anh hùng !!!