DVD Tuồng Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga

 

Tác giả: Ngọc Cung - Hoàng Việt

Trình bày: Minh Vương - Ngọc Giàu - Phượng Liên - Bạch Tuyết
Đạo diễn: Chi Lăng
NSX: Vafaco
Phát hành: 16-10-2010
 
Diễn viên chính:
Minh Vương
Ngọc Giàu
Phượng Liên
Bạch Tuyết