DVD Cải lương Lục Vân Tiên

 

Trình bày: Khóa Hồng - Cô Son

NSX: Apple Films
Hình thức: Audio CD Số đĩa: 01Trọng lượng: 150 gr
 
Diễn viên chính
Khóa Hồng
Cô Son
Nguyễn Giáp
Thắm
Bà Cơ
Hoạn Quan
Vua
Quan Tuần Phủ
Xiều Đỉnh
Đồ Quán